λογότυπο ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ αρχ. μοντέλο
Αρχική           
Portfolio           
Επικοινωνία           
english   spain   
Αρχιτεκτονικό πρόπλασμα: Ναός για όλες τις Θρησκείες - Κλίμακα: 1/100
Υλικά : alluminum formetal ypsilon, papier mache, γύψος, balsa, γυαλί
  1 2 3 4 5