λογότυπο ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ αρχ. μοντέλο
Αρχική           
Portfolio           
Επικοινωνία           
english   spain   
 

Η αρχιτεκτονική μακέτα αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας με ιστορία χιλιάδων χρόνων. Από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι την πραγμάτωση αυτής, το αρχιτεκτονικό πρόπλασμα αντιπροσωπεύει τη γέφυρα που τα ενώνει. Αποτελεί τη βάση για να ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο και συντελεί ώστε να βρεθούν λύσεις σε προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Συνεπώς, η μακέτα είναι βασική προϋπόθεση στην εξέλιξη μιας μελέτης και γενικότερα της αρχιτεκτονικής.
Το αρχιτεκτονικό μοντέλο, σαν εργαλείο, εξυπηρετεί σε διάφορους τομείς. Στα πλαίσια ενός διαγωνισμού, αποτελεί το βασικό συστατικό μιας αρχιτεκτονικής πρότασης και παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του νικητή. Επίσης λειτουργεί σαν συμπληρωματικό μέσο υποστήριξης πωλήσεων και παρουσιάσεων, χρησιμεύει στην επεξήγηση πολύπλοκων τεχνολογιών, σε εκθέσεις και μουσεία, στον κινηματογράφο και το θέατρο, στο animation και τη διαφήμιση και γενικότερα βοηθάει στην κατανόηση του κόσμου της αρχιτεκτονικής και του σημαντικού ρόλου που παίζει αυτή στη ζωή μας.
Οι τρόποι κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή. Μια μακέτα μπορεί να είναι ρεαλιστική ή αφαιρετική, ενώ αναλόγως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύλο, πλαστικό, pvc, perspex, στυρένιο, plexi glass, φελλός,ρυτίνη και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να απεικονίσει αυτό που θέλουμε κάθε φορά.